Adatkezelési tájékoztató

A kandallopub.hu honlapon történő asztalfoglalással összefüggésben

1. A Kandalló Pub honlapján az asztalfoglaláshoz történő személyes adatainak megadása az Ön részéről önkéntes, azaz az Ön döntésétől függ, az adatkezelés lehetősége számunkra az Ön hozzájárulásától függ.

2. Hozzájárulását az alábbiak szerint teheti meg vagy tagadhatja meg:
az asztalfoglalás elküldését megelőzően a Küldés gomb felett az Ön döntésének megfelelő négyzetbe egy pipát helyez el.
Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem, az adatkezeléshez
 hozzájárulok

3. Amennyiben Ön nem adja hozzájárulását az adatkezeléshez, abban az esetben az asztalfoglalását sem tudjuk rögzíteni, azt Ön elküldeni, illetve a rendszerünk rögzíteni nem tudja, ennek megfelelően nem tartunk fent Önnek asztalt a kért időpontban, illetve feltételekkel.
Azonban ebben az esetben is, azaz amennyiben Ön nem élt asztalfoglalással vagy nem járult hozzá az adatkezeléshez és emiatt asztalfoglalással nem rendelkezik, szívesen látjuk a Kandalló Pub-ban, azonban helyet, illetve asztalt csak a szabad helyek függvényében tudunk Önnek biztosítani.

4. Az adatkezelő személye és elérhetőségei
Adatkezelő:
Tiaret Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1073 Budapest, Kertész utca 33.
Cg. 01-09-671389
info@kandallopub.hu
+36 1 788 3568

5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt adat: Adatkezelés célja: Adatkezelés időtartama:
név az asztalfoglalás beazonosítása az asztalfoglalással érintett nap vége
e-mail cím

amennyiben valamely oknál fogva az asztalfoglalást nem tudjuk teljesíteni, fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot

visszaigazolás küldése az asztalfoglalásról?

az asztalfoglalással érintett nap vége
telefonszám amennyiben valamely oknál fogva az asztalfoglalást nem tudjuk teljesíteni, vagy egyéb, a foglalást befolyásoló körülmény merül fel – különösen, de nem kizárólagosan nagyobb rendezvény miatti hangosabb zene – akkor rövid úton értesíteni tudjuk Ön erről az asztalfoglalással érintett nap vége
vendégek száma az asztalfoglalás teljesítéséhez szükséges tudnunk a pontos létszámot az asztalfoglalással érintett nap vége
dátum a szabad helyek / asztalok miatt az asztalfoglalás teljesítéséhez szükséges tudnunk az asztalfoglalással érintett nap vége
érkezés időpontja a szabad helyek / asztalok miatt az asztalfoglalás teljesítéséhez szükséges tudnunk az asztalfoglalással érintett nap vége
opcionálisan távozás időpontja nem szükséges megadnia, amennyiben megteszi, segít nekünk és a többi vendégünknek abban, hogy az asztalfoglalásokat egymás után tudjuk időzíteni az asztalfoglalással érintett nap vége
Ön egyéb megjegyzései amennyiben valamely egyéb kívánsága van és tudatja velünk, ez alapján tudjuk kérését esetleg teljesíteni pl. dohányzó vagy nem dohányzó asztalt szeretne, élőzene zavarja, inkább csendesebb asztalt szeretne az asztalfoglalással érintett nap vége
IP cím az internet, mint rendszer technikai sajátosságainak következében kerül tárolásra 60 napig

6. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete /GDPR/ 6.cikk (1) a)).

7. Az Ön (mint az adatkezelésben érintett) jogai:
Jogosult az adatkezelést megelőzően, az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapni.
Kérheti, hogy a Tiaret Kft., mint adatkezelő az Ön személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Ön rendelkezésére bocsássa.
Kérheti, hogy a kezelt adatait a Tiaret Kft., mint adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse.
Kérheti, hogy kezelt adatainak kezelését a Tiaret Kft., mint adatkezelő korlátozza.
Jogosult az adatkezeléshez megadott hozzájárulását visszavonni, továbbá kérheti, hogy adatait a Tiaret Kft., mint adatkezelő törölje. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az asztalfoglalása is törlésre kerül, azonban ebben az esetben is szívesen látjuk a Kandalló Pub-ban, azonban helyet, illetve asztalt csak a szabad helyek függvényében tudunk Önnek biztosítani. A megadott hozzájárulásának törlése esetén az adatai törlésre kerülnek.
Bármely tárgyú kérelmét, visszavonásra vonatkozó nyilatkozatát az alábbi e-mail címre küldött levélben teheti meg: info@kandallopub.hu

8. Az adatokat harmadik országokba nem továbbítjuk, automatizált döntéshozatal nem történik, profilalkotást nem végzünk.

9. Jogorvoslati lehetőség
Amennyiben Ön úgy véli, hogy az adatkezeléssel összefüggésben jogsérelem érte, akkor eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtt (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszám: +36 (1) 391-1400, fax szám: +36 (1) 3911410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá az illetékes törvényszékhez fordulhat (Budapesten a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27., telefonszám: +36 (1) 3546000). A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2019. július 25.

Tiaret Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság